กิจกรรม

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กๆ

การส่งมอบ "เครื่องช่วยหายใจ"

svg divider

การส่งมอบ "เครื่องช่วยหายใจ" เพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

การส่งมอบ

การส่งมอบ "เครื่องช่วยหายใจ"

  • 6 กุมภาพันธ์ 2567
  • 10:00 น. - 15:00 น.
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี

รายละเอียด

ดูแคมเปญบริจาค

การส่งมอบ "เครื่องช่วยหายใจ" ?

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เราขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนเพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ?

แชร์ไปให้เพื่อนของคุณ:

ภาพจากงาน

460603_0 460601_0 460248_0 117096