แคมเปญระดมทุน และ บริจาค

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กๆ

แคมเปญระดมทุน และ บริจาค

svg divider

เด็กที่ทุกข์ทรมานจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ต้องการเงินบริจาค และอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น รถเข็นไฟฟ้า เครื่องช่วยยก และเครื่องช่วยหายใจ ที่จะช่วยให้พวกเค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ทางมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงได้จัดแคมเปญระดมทุนและบริจาคในบางโอกาส

เครื่องช่วยหายใจ
เครื่องช่วยหายใจ

เครื่องช่วยหายใจ

รถเข็นไฟฟ้า
รถเข็นไฟฟ้า

รถเข็นไฟฟ้า

เครื่องช่วยยก
เครื่องช่วยยก

เครื่องช่วยยก

ร่วมบริจาคโดยไม่ระบุแคมเปญ

คุณสามารถเริ่มต้นบริจาคได้ด้วยเงินเพียง 1 บาท เพื่อช่วยให้เด็กเหล่านี้ได้รับการดูแล มีโอกาสเข้าถึงการรักษา การศึกษา รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์เฉพาะได้

ร่วมบริจาค

บริจาคเงินผ่านมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
แบบไม่ลดหย่อนภาษี

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
สาขา บิ๊กซี สะพานควาย
ชื่อบัญชี มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เลขที่บัญชี 033-406813-6

บริจาคเงินผ่านศิริราชมูลนิธิ
เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

โปรดระบุความประสงค์เพื่อบริจาคเข้า
กองทุนโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
รหัสกองทุน D004220

ผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ”
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน)
  สาขาศิริราช
  เลขที่บัญชี 016-3-00049-4
 • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
  สาขา ศิริราช
  เลขที่บัญชี 638-2-13545-6
 • ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์)
  สาขา ศิริราช
  เลขที่บัญชี 085-2-08995-2
 • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
  สาขา ศิริราช
  เลขที่บัญชี 901-7-00988-8
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
  สาขา อรุณอมรินทร์
  เลขที่บัญชี 157-1-08108-3
 • ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์)
  สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
  เลขที่บัญชี 031-0-04905-9
 • ธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์)
  สาขา ศิริราช
  เลขที่บัญชี 020-02404205-1