วันรับมอบอุปกรณ์ เข็นไฟฟ้า และ เครื่องช่วยยก

❝Sounds of change, Move for breath, All is possible เสียงของการเปลี่ยนแปลง ต่อลมหายใจผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง❞

Group Session - Patient Insight

Whylive : Wheelchair and Fund Donation Activity

View Activity

Prachachuen : F)E)N)D) Children @ Safari World

View Activity
/

Foundation to Eradicate Neuromuscular Disease
F)E)N)D)

svg divider

Foundation to Eradicate Neuromuscular Disease, or F)E)N)D) was established in 2015 to help children suffering from the effects of Neuromuscular Disease. To let them have the comfort and care they need. To make them happy and reduce the suffers. We strive to find a cure and give hope for their future life.

Featured Icon

Register

Patient diagnosed with Neuromuscular Disease can be registered with us to get our helps and join our activities.

Featured Icon

Volunteer

If you are interested in helping F)E)N)D) children by volunteering to help children on different occasions. Please apply here.

Apply Now
Featured Icon

Donate

You can be a part of helping these children find comfort, care and education by donating money (start from 1 THB) or providing specialized equipments.

Donate Now

Neuromuscular Disease Brochure

svg divider

You can view the brochure about Neuromuscular Disease and its treatment from the link below.

FEND Brochure

Fundraising and donation campaigns

svg divider

Children suffering from muscle weakness Need money to donate items, appliances, including a wheelchair and breathing apparatus that will help them have a better quality of life The Muscular Disease Foundation therefore organizes campaigns to raise funds and donate on occasion.

Donate through F)E)N)D)
NO Tax Deduction

Siam Commercial Bank (Saving Acc.)
Branch: Big C Saphankwai
Acc. Name: Foundation to Eradicate Neuromuscular Disease
Acc. No. 033-406813-6

Donate through Siriraj Foundation
For TAX DEDUCTION

Donate for
Eradicate Neuromuscular Disease Fund
Fund No: D004220

via bank transfer to “Siriraj Foundation” account
 • Siam Commercial Bank (Current Acc.)
  Branch: Siriraj
  Acc. No. 016-3-00049-4
 • Kasikorn Bank (Saving Acc.)
  Branch: Siriraj
  Acc. No. 638-2-13545-6
 • TMB Bank (Saving Acc.)
  Branch: Siriraj
  Acc. No. 085-2-08995-2
 • Bangkok Bank (Saving Acc.)
  Branch: Siriraj
  Acc. No. 901-7-00988-8
 • Bank of Ayudhya (Saving Acc.)
  Branch: Arun Amarin
  Acc. No. 157-1-08108-3
 • Krung Thai Bank (Saving Acc.)
  Branch: Central Pinklao
  Acc. No. 031-0-04905-9
 • Government Savings Bank (Saving Acc.)
  Branch: Siriraj
  Acc. No. 020-02404205-1
Breathing Apparatus
Breathing apparatus

Breathing Apparatus

Electric Wheelchair
Electric Wheelchairs

Electric Wheelchair

Hoist PowerLift
Hoist PowerLift

Hoist PowerLift

Donate without campaign specified

You can start donating with as little as 1 baht to help these children be cared for. Help them get opportunities for treatment, education, and the provision of specialized equipment.

Donate Now

Event

svg divider

F)E)N)D) has various activities. For a better quality of life for children Both activities that are fundraising for wheelchair, breathing apparatus and necessary items and activities to make the children happy.

 

Patient Insight : Group Session by Empathy Sauce

Patient Insight : Group Session by Empathy Sauce

กิจกรรมที่จะทำให้น้อง ๆ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ดูแลได้ปลดปล่อยความต้องการของตนเองจากภายในสู่ภายนอก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบวนการจากทีม Empathy Sauce

Read More
ภาพรวมกิจกรรม Patient Insight: Group Session by Empathy Sauce

ภาพรวมกิจกรรม Patient Insight: Group Session by Empathy Sauce

กิจกรรมที่จะทำให้น้อง ๆ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ดูแลได้ปลดปล่อยความต้องการของตนเองจากภายในสู่ภายนอก 

Read More